Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK

UTLEIEDOKUMENT

UTFORSYKKEL OG SIKKERHETSUTSTYR

– LES DOKUMENTET NØYE OG LEVER SIGNERT SKJEMA TIL PERSONALET                                                           

1.  Du må ha gjennomgått instruksjon og utsjekk før leid utstyr kan tas i bruk:

*      Du er selv ansvarlig for at leid utstyr er i stand og at beskyttelsesutstyr er riktig påført.

*      Egenerklæringsskjema skal fylles ut og leveres personalet

 

2.  Du har ansvar for din egen sikkerhet:

*      Personer under 18 år skal ha godkjenning av en foresatt for å delta på aktiviteter.

*      Barn under 14 år må være under direkte oppsyn av voksen. Barn under 12 må ha med en voksen i løypene.


3.  Sikkerhetsutstyr:

*      Det er et minimumskrav og påbud om å benytte godkjent helhjelm.

*      Vi anbefaler bruk av fult beskyttelsesutstyr, legg, kne, skuldre, bryst og rygg

*      Vi anbefaler godt fottøy uten lisser og med godt feste


4. Ansvar:

*      Ved grov uaktsomhet står leietaker ansvarlig for ødelagt utstyr

*      Leveres sykkelen inn til utleier senere enn avtalt tid vil tilleggs leie på kr 500,- pr time påregnes.

*      Sykkelen skal leveres tilbake ferdig vasket. Leietaker vil bli belastet med kr 100,- for vask dersom vask ikke er skikkelig utført.

5. UHELL OG ULYKKER

*      TA OMGÅENDE KONTAKT MED PERSONALET DIREKTE ELLER RING 45 50 05 45 VED UHELL ELLER PERSONSKADER

*      FLYTT ALDRI PERSON SOM ER BESVISSTLØS, KLAGER PÅ HODE, NAKKE OG/ELLER RYGGSMERTER.

*      FØLG ANVISNINGER OM FØRSTEHJELP I VEDLAGTE SKJEMA PÅ BAKSIDEN AV DETTE DOKUMENT

NAVN PÅ DELTAKER(E) (BLOKKBOKSTAVER):

MOBILNR.:

E-POST:

Jeg har lest og forstått sikkerhetsreglene som gjelder for Drammen Aktivitetssenter. Bruk av klatrepark og Downhill løyper kan medføre risiko og som i verste fall kan medføre skade eller død. Jeg er også innforstått med at jeg blir bortvist fra aktiviteten uten refusjon av billetten dersom jeg ikke følger sikkerhetsreglene fullt ut.

Jeg er foresatt for person under 18 år som er registrert på dette skjemaet og gir herved mitt barn tillatelse til aktivitetene i Drammen Aktivitetspark, og er klar over at dersom barnet bryter sikkerhetsreglene kan ikke Drammen Skisenter holdes ansvarlig for konsekvensene.

STED / DATO                                                                          UNDERSKRIFT

NAVN PÅ FORESATT (BLOKKBOKSTAVER)

 
 

Copyright Drammen skisenter
Adresse:
Kristian Brenners vei 140,
3029 Drammen

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK

Powered by Telenor