• alex

STENGT FOR SESONGEN / CLOSED FOR THE SEASON


I tråd med regjeringens- og helsemyndighetenes pålegg må vi stenge anleggene ut vintersesongen. Dette er veldig leit, men i god dugnadsånd. I en slik situasjon er det viktig at alle bidrar for å hindre økt smitte i Norge. Takk til alle som har besøkt oss i vinter, og en stor takk til alle våre lojale ski- og snowboardkjørere i anlegget. ♥️ Vi begynner nå forberedelsene til åpning av Drammen Aktivitetspark så raskt som mulig.

In line with the government and health authorities' orders, we will now close Drammen Skisenter for the season. This is very sad, but crucial to help reduce the infection. In such a situation, it is important that everyone helps prevent increased infection in Norway. Thanks to everyone who visited us this winter, and a big thanks to all our loyal ski and snowboarders. ♥️ We are now starting preparations for the opening of Drammen Activity Park as soon as possible.

81 visninger

PARTNERS

COPYRIGHT DRAMMEN SKISENTER AS

ADRESSE:

KRISTIANBRENNERSVEI 140

3029 DRAMMEN