Personvern Drammen Skisenter

 

I Drammen Skisenter tar vi personvern på alvor. Det handler om vår respekt for deg som kunde og din tillit til oss som leverandør. 

På denne siden kan du lese om våre prinsipper for personvern, om dine rettigheter som kunde og om hvorfor vi samler personopplysninger. Vi skal behandle personopplysninger på en lovlig, rettferdig og åpen måte. Vi skal kun hente inn personopplysninger som er relevante for oss og deg i forbindelse med leveranse av våre produkter. Vi henter ikke inn mer personopplysninger enn nødvendig. Personopplysninger som vi har hentet inn skal være oppdaterte og korrekte. Personopplysninger som vi har hentet inn skal slettes når det ikke lenger er behov for dem. Personopplysninger som vi har hentet inn skal behandles konfidensielt. Vi selger aldri personopplysninger til tredjeparter. Våre kunder har rett til å få innsyn i personopplysninger knyttet til sitt kundeforhold. De skal kunne få en kopi av disse, og kan velge å slette dem fra våre systemer. 

 

Hva er mine rettigheter? 

Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem.  Du kan kreve at vi retter/sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle. Du kan også kreve å få slette kunde opplysningene dine. I så fall vil vi ikke kunne sende deg nyhetsbrev eller levere tilleggstjenester til deg. Du har rett til å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger, for eksempel dersom du mener behandlingen ikke følger gjeldende lover og regler, eller at opplysningene er feil.  Det skal være enkelt å trekke tilbake et samtykke du har gitt til behandling av dine personopplysninger.  Du har rett å protestere på vår behandling av dine opplysninger. For eksempel kan du be om at en sak som behandles automatisert i våre kundesystemer, blir behandlet manuelt.  

 

Hva brukes personopplysningene til? 

Personopplysningene brukes hovedsakelig til å oppdatere deg om nyheter og tilbud gjennom våre nyhetsbrev, pluss at vi trenger din informasjon når du handler sesongkort eller benytter deg av noen av våre opplevelser og tjenester. Vi bruker også opplysningene til å forbedre tjenestene våre, slik at du skal få en best mulig opplevelse hos oss. 

 

Nedenfor følger en liste av forskjellige behandlingsaktiviteter, og hvilke opplysninger vi samler inn for hver enkel aktivitet: 

 

Kjøp av sesongkort: 

Når du kjøper sesongkort hos oss, inngår vi en avtale med deg. For å kunne oppfylle vår del av avtalen må vi ha informasjon om deg. Denne informasjonen trenger vi for å vite at det er du som eier sesongkortet, dette gjør det også enklere for deg dersom du mister sesongkortet. Om du mister ditt sesongkort må vi ha tilgang på din profildata. For at du skal slippe å måtte kjøpe nytt sesongkort. 

Her benytter vi følgende opplysninger om deg, disse lagres i en kunde profil: 

Navn Telefonnummer E-postadresse Postadresse Fødselsdato Kundenummer 

 

Leie av Skiutstyr: 

Når du leier ski/Snowboard utstyr hos oss tar vi vare på dine opplysninger for å sikre deg som kunde og oss som bedrift mot tyveri, skader og mislighold. Denne informasjonen er viktig for oss slik at vi ikke mister utleie utstyr og utstyret kommer på plass. 

Her benytter vi følgende opplysninger om deg: 

Navn, Telefonnummer, E-post adresse Fødselsdato 

 

Klatreparken: 

Skal du benytte våre aktiviteter tilknyttet vår klatrepark trenger vi dine opplysninger for å sikre deg som kunde ift. skader og uhell. Vi bruker et egenerklæring system som informerer deg som kunde om gjeldene lover og regler for bruk av aktivitetsparken. Egenerklærings skjemaet brukes for å informere om kundens ansvar ved bruk av aktivitetsparken. 

Her benytter vi følgende opplysninger om deg: 

Navn Epost Alder 

 

Håndtering av kundehenvendelser: 

Vi må behandle dine personopplysninger for å kunne svare på henvendelser fra deg som kunde via sosiale medier, e-post, webskjema, brev, og telefon i forbindelse med bestillinger, endringer, klager, tilbakemeldinger og refusjonssaker. Dette er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg. Her benytter vi følgende opplysninger om deg: Navn Telefonnummer E-postadresse Postadresse

 

Saksbehandlingsinformasjon Utsendelse av relevant informasjon: Vi sender ut varslinger via e-post.

Vi sender deg e-post for å gi deg tilgang på relevante nyheter og tilbud. 

Her benytter vi følgende opplysninger om deg: 

Navn E-postadresse

 

Markedsføring: 

Vi benytter forskjellige former for markedsføring som vi tror du kan være interessert i, og for å synliggjøre fordelene med å besøke oss. Vi ønsker at informasjonen du får fra oss skal være god og relevant for deg. Vi gir deg bare personalisert markedsføring dersom du har samtykket til det. Samtykke kan når som helst trekkes tilbake.  Vår markedsføring utføres i tråd med kravene i Markedsføringsloven. 

Her benytter vi følgende opplysninger om deg: 

Navn E-postadresse Postadresse  

 

Ofte stilte spørsmål 

 

Hvordan beskytter vi dine personopplysninger? 

(informasjonssikkerhet) 

Samferdsel er en kritisk del av vår infrastruktur. Vi er nøye med sikkerheten i våre systemer og tar godt vare på dine personopplysninger gjennom hvordan vi jobber, hvilke leverandører vi samarbeider med og hvilke plattformer vi benytter. Vi deler personopplysninger med Axess AB (Sesongkort) som utsteder våre billettsystemer og med vår betalingsformidler (Nets). Dette er nødvendig for å kunne tilby deg heiskort og en effektivt betalingstjeneste. Ved deling som nevnt over inngår vi alltid avtaler som begrenser leverandørens adgang til bruk av opplysningene, blant annet at opplysningene ikke kan deles videre.  Personopplysninger vil kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring, for eksempel når det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester.  Vi vil ikke dele eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet her. Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter.

 

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Vi lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig. For eksempel så beholdes profildataen så lenge du er aktiv kunde hos oss og slettes når du ikke lenger er en aktiv kunde.  Informasjonskapsler Vi bruker ingen form for informasjonskapsler eller cookies. 

 

Behandlingsansvarlig 

når du bruker våre tjenester er: 

 

Drammen Skisenter AS Organisasjonsnummer 969 063247 Kristian Brenners vei 140 3029 Drammen 

Henvendelser

Lurer du på hvilke personopplysninger vi har hentet inn om deg som kunde, eller ønsker du at vi sletter noe om deg? 

Ta kontakt med vårt personvernombud. Ombudet har som oppgave å sikre at vi følger personopplysningsloven.

Mail: Alex@Drammen-Skisenter.no

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Les mer hos datatilsynet eller send epost til postkasse@datatilsynet.no

PARTNERS

COPYRIGHT DRAMMEN SKISENTER AS

ADRESSE:

KRISTIANBRENNERSVEI 140

3029 DRAMMEN