Drammen Aktivitetssenter eies og driftes av Drammen Skisenter AS

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Drammen Skisenter AS, og den som selv eller gjennom andre inngår avtale med Drammen Aktivitetssenter i henhold til bekreftelsen. Avtalen kan gjelde, inngangsbilletter, kjøp av heiskort, klatrepass, leie av utstyr, kjøp av produkter og tjenester eller en kombinasjon av disse aktivitetene.

HVEM ER ANSVARLIG?

Ansvarlig arrangør er Drammen Skisenter AS, Dalegårdsveien 73, 3028 Drammen org.nr 969 063 247

AVTALEN MED MER

Som arrangør står Drammen Skisenter AS ansvarlig overfor gjesten for det denne har krav på i henhold til avtalen. Ansvaret gjelder også for de oppgavene som skal gjennomføres av andre enn Drammen Skisenter AS. Opplysninger i kataloger, brosjyrer og på hjemmesiden er bindende for Drammen Skisenter AS, men kan endres før avtalen inngås dersom det er tatt klart forbehold, og gjesten er tydelig informert om endringen. Drammen Skisenter AS tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil.

 

Som arrangør har Drammen Skisenter AS plikt til å sørge for:

  • at gjesten får en skriftlig bekreftelse på sin bestilling

  • at det informeres om hvordan betaling skal skje, og at gjesten informeres om andre spørsmål som har betydning for arrangementet

  • at arrangementet stemmer med beskrivelsen i bekreftelsen. Drammen Skisenter AS har ikke ansvar for løfter som tredjepart kan ha gitt direkte til gjesten uten Drammen Aktivitetspark og/eller Drammen Skisenters viten, og som den ikke har eller burde kjent til.

Drammen Skisenter AS tar forbehold om endring eller kansellering av arrangement grunnet vær eller forhold som tilsier at det vil være uforsvarlig å åpne parken.

Kunden er selv pliktig til å innhente informasjon om våre aldersgrenser, krav til fysisk helse osv.

NÅR BLIR GJESTENS BESTILLING BINDENDE?

Det er gjestens ansvar å kontrollere bekreftelsen og sørge for at ankomst- og avreisedatoene er korrekte. Bestillingen er gyldig for så vel Drammen Skisenter AS som for gjesten så snart Drammen Skisenter AS har bekreftet bestillingen skriftlig.

NÅR SKAL GJESTEN BETALE?

Ved reservasjoner skal dette gjøres på selskapets hjemmesider og betales ved reservasjon. Ved større arrangementer kan det avtales alternative betalingsmåter og planer.

GEBYRFRI BETALING VIA INTERNETT

Gjesten kan betale trygt, enkelt og gebyrfritt med VISA, Bankaxept og MasterCard via online booking systemet på hjemmesiden www.sommer.drammen-skisenter.no

Drammen Skisenter AS er ansvarlig for kredittkorttransaksjoner gjort gjennom denne nettsiden

GEBYRER VED BETALING

Ved betaling fra utlandet skal gjesten betale omkostningene i hjemlandet og i Norge. Drammen Skisenter AS skal motta den avtalte prisen som er angitt i bekreftelsen, i NOK. Eventuelle gebyrer som påløper ved betaling, betales av gjesten.

HVA OM GJESTEN VIL AVBESTILLE ELLER ENDRE SIN BESTILLING?

Billetter kjøpt på internett refunderes ikke og gjelder for den datoen de er bestilt.

Det er ikke mulig å bytte dato.

Ved sykdom/skade som kan bekreftes av lege for påmeldte person, tilbakebetaler vi 90 % av bestillingens verdi uansett tidspunkt før arrangementet

DRAMMEN SKISENTER AS ENDRINGER OG GJESTENS RETTIGHETER

Drammen Skisenter AS har rett til å endre vilkårene for arrangementet dersom gjesten kan tilbys likeverdige tjenester.

Dersom kostnadsøkninger inntreffer for Drammen Skisenter AS etter at avtalen har blitt bindende for partene, kan Drammen Skisenter AS øke prisen på arrangementet tilsvarende denne økningen dersom den er en følge av endringer i skatter eller avgifter. Prisen kan ikke økes de siste 20 dagene før ankomst, og prisendringen skal umiddelbart meddeles gjesten. Dersom Drammen Skisenter AS kostnader tidligere enn 20 dager før ankomst blir lavere av samme grunn som nevnt ovenfor, skal prisen på arrangementet reduseres tilsvarende.

Rett til erstatning på grunn av feil under oppholdet eller på grunn av at Drammen Skisenter AS har innstilt arrangementet, foreligger ikke dersom Drammen Skisenter AS kan vise til at arrangementet ikke kunne gjennomføres eller at feilen har oppstått på grunn av hendelser utenfor Drammen Skisenter AS sin kontroll, som denne ikke med rimelighet kunne forventes å ha regnet med da avtalen ble inngått, eller hvis følger Drammen Skisenter AS ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet, for eksempel ved ekstremvær.

Konkret betyr dette at dersom klatreparken eller bedriftsarrangementer blir stengt grunnet for eksempel lyn og torden, har ikke gjesten krav på refusjon.

HVILKE FORPLIKTELSER HAR GJESTEN?

Drammen Skisenter AS har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom gjesten eller noen i dennes selskap opptrer uaktsomt og/eller gjør skade på eiendom eller området rundt, eller benytter området til annet enn avtalt. I tilfeller der avtalen sies opp, må gjesten med selskap umiddelbart forlate område, uten at avtalt innbetaling tilbakebetales. Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer Drammen Skisenter AS en omkostningsavgift tilsvarende skaden, imidlertid minst NOK 5 000,-

HVA SKJER VED EN EVENTUELL TVIST?

Gjesten bes å henvende seg til Drammen Skisenter AS dersom denne har noe å utsette på bestilt arrangement. Dersom gjesten og Drammen Skisenter AS ikke klarer å forhandle seg til enighet, skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått skriftlig avtale løses i Drammen Tingrett.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREIKER OG ANNET

Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer (lyn og torden er ikke en naturkatastrofe), arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.

PERSONVERN

Ved å betale samtykker gjesten i at personopplysninger kan behandles av Drammen Skisenter AS. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre vanlig gjesteadministrasjon, for at Drammen Skisenter AS skal ha tilgang til personopplysninger i tilfelle ulykker, for å oppfylle vilkårene for Drammen Skisenter AS avbestilling samt for å administrere og behandle eventuelle skader. Opplysningene kan også brukes til å informere om forsikrings- og betalingstjenester samt reiserelaterte tilbud. Gjesten kan også bli kontaktet for markedsundersøkelser.

PARTNERS

COPYRIGHT DRAMMEN SKISENTER AS

ADRESSE:

KRISTIANBRENNERSVEI 140

3029 DRAMMEN