Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK

EGENERKLÆRING

For Drammen Aktivitetspark
– LES SIKKERHETSREGLENE NØYE OG LEVER SIGNERT SKJEMA TIL PERSONALET 

SIKKERHETSREGLER

Les nøye igjennom sikkerhetsreglene før du fyller ut skjemaet

Du/ dere er selv ansvarlig for å avklare om noe er uklart.

1.  Du må ha gjennomgått sikkerhetsopplæring før du deltar på noen av aktivitetene i klatreparken:

*    Det er forbudt å bevege seg i løypene uten å gjennomgått sikkerhetsopplæring og utenfor åpningstid.

*    Vær sikker på at du har forstått det som gås igjennom på sikkerhetsopplæringen. Spør om noe er uklart.

*    Vær sikker på at du har satt deg inn i parkens regler.  Spør om noe er uklart.

2.  Du har ansvar for din egen og dine barns aktivitet og sikkerhet i klatreparken:

*    Personer under 18 år skal ha godkjenning av en foresatt for å delta på aktiviteter.

*    Barn under 14 må være under direkte oppsyn av voksen. Barn under 12 må ha med en voksen i klatreløypene.

3.  Sikringsutstyr:

*     Klatreselen har 3 spenner – 1 på hoftebeltet og 1 i hver lårløkke. Selen skal til enhver tid sitte stramt.

*     Dersom du tar av eller er usikker på om selen sitter riktig, ta umiddelbar kontakt med instruktør for kontroll av denne.

*     Pass på at du ALLTID er sikret.

*     Når du beveger deg i hvert enkelt hinder skal du ALLTID være sikret.

4.  Aktiviteter:

*     Les oppslaget ved hver aktivitet / hinder og sjekk at du er riktig sikret før du beveger deg ut i aktiviteten / hinderet.

*     Hinder og aktiviteter har høyde og alderskrav – les på oppslaget før du benytter aktiviteten.

*     Beveg deg rolig og kontrollert gjennom aktiviteter og hinder.

*     Det er kun tillatt med 1 person pr hinder (om ikke annet er beskrevet), vent til det er klart før du beveger deg ut på hinderet.

*     På  plattformene mellom hvert hinder kan det oppholde seg inntil 3 personer. Vent til det er ledig plass på plattformen før du beveger deg ut i hinderet.

*     Vær helt sikker på at det ikke er andre på zip-linen før du kjører. Er du i tvil må du vente til det er klart.

*     Ikke ta på zip-linen når du er i bevegelse.

*     Ved eventuelle feil eller mangler ved anlegget skal personalet straks kontaktes.

*     Maksimal vekt for klatrere er: 120 kg.

*     Klatringen er til tider fysisk krevende.

*     Du har ingen rett til erstatning fra Drammen Skisenter AS ved skader du påfører deg selv eller andre. Som ansvarlig er du forpliktet til å tilpasse deg alle forhold til enhver tid og andre som oppholder seg i løyper og trasèer.

 * VED EVENTUELLE UHELL ELLER PERSONSKADE TA KONTAKT MED PERSONALET OMGÅENDE. TLF 45 50 05 45

5. Adgang til aktivitetene er ikke tillatt for:

*     Personer påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

*     Personer under høydekravet som gjelder for hver løype.

*     Gravide kvinner.

6. Adgang til aktivitetene er ikke anbefalt for:

*  Personer med rygg/nakkeplager eller sykdom som påvirker hjerte/lunger, eller har andre fysiske utfordringer.

7. Brudd på sikkerhetsregler og informasjonsskilt:

*     Brudd på sikkerhetsregler i dette skjemaet og eller brudd på regler i informasjonsskilt kan føre til bortvisning uten rett til refusjon av billetter.

Nb! SKAL FYLLES UT MED BLOKKBOKSTAVER 

Navn på innsender/ foresatt: Navn på gruppe/ skoleklasse:
- -
Gruppeansvarlig (Skoleklasse/ bursdagsgruppe/ annen gruppe): Epost:
- -
Telefon: Postnummer:
- -
Navn på deltakere Alder
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

Jeg har lest og forstått sikkerhetsreglene som gjelder for Drammen Aktivitetssenter. Bruk av klatreparken kan medføre risiko og som i verste fall kan medføre skade eller død. Jeg er også innforstått med at jeg blir bortvist fra aktiviteten uten refusjon av billetten dersom jeg ikke følger sikkerhetsreglene fullt ut.

 Jeg er foresatt for person under 18 år som er registrert på dette skjemaet og gir herved mitt barn tillatelse til aktivitetene i Drammen Aktivitetspark, og er klar over at dersom barnet bryter sikkerhetsreglene kan ikke Drammen Skisenter holdes ansvarlig for konsekvensene.

Kan Drammen aktivitetspark benytte bilder tatt av deg i klatreparken til markedsføring?

Jeg aksepter å motta inntil 5 nyhetsbrev fra Drammen ski og aktivitetspark som inneholder tilbud og nyheter som er relevant.

STED / DATO :   

UNDERSKRIFT:

 
 

Copyright Drammen skisenter
Adresse:
Kristian Brenners vei 140,
3029 Drammen

Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK

Powered by Telenor